CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, UEBART li informa que és titular del website WWW.UEBART.COM. D’acord amb l’exigència de l’articule 10 de la citada Llei, informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és UEBART CB, amb CIF E98246549 i domicili social en C/El Port, nº11, 46850 l’Olleria (València). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és idees @ uebart.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de UEBART confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de UEBART, totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàginas web de UEBART proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per UEBART per a l’accés a certs continguts o serveis oferits per les Web. També serà responsable de l’ús que li de a les claus d’accés que haja obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

L’ús de de la informació, serveis i dades oferides per UEBART contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

UEBART no es fa responsable del contingut de les pàginas web a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços. UEBART declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, pogueren derivar-se de la navegació per les seues pàgines web. En conseqüència, UEBART no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

MODIFICACIONS

UEBART es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podrien realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i serien d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.